จี้ ‘ศานิตย์’ ลาออกที่ปรึกษาไทยเบฟฯ รับเงินเดือน 5 หมื่น ชี้ไม่เหมาะสม

จี้ ‘ศานิตย์’ ลาออกที่ปรึกษาไทยเบฟฯ รับเงินเดือน 5 หมื่น ชี้ไม่เหมาะสม

จี้ ‘ศานิตย์’ ลาออกที่ปรึกษาไทยเบฟฯ รับเงินเดือน 5 หมื่น ชี้ไม่เหมาะสม

จี้ ‘ศานิตย์’ ลาออกที่ปรึกษาไทยเบฟฯ รับเงินเดือน 5 หมื่น ชี้ไม่เหมาะสม

Workpint TV

สนับสนุนเนื้อหา

นักกฎหมายจี้ ผบช.น. ลาออกจากที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรณีรับเงินเดือน 5 หมื่น หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์

จากกระแสวิพากษ์วิจารย์ถึงความไม่เหมาะสม กรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจากต้องชี้แจงต่อ ป.ป.ช.อย่างละเอียด ซึ่งนอกจากรายการทรัพย์สินแล้ว พล.ต.ท.ศานิตย์ ยังมีรายได้จากการเป็นที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2558 ได้เงินเดือนเดือนละ 50,000 บาทด้วย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.59 นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) กล่าวว่า ขอตั้งคำถามถึง พล.ต.ท.ศานิตย์ ที่เป็นถึงข้าราชการระดับสูง เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้รักษากฎหมายในบ้านเมือง แต่ไปรับเงินจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ พฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือไม่

และข้าราชการคนอื่นๆ จะมีการเปิดเผยข้อมูลรายได้ หรือรับเงินในลักษณะนี้หรือไม่ เพราะเชื่อว่ายังไม่อีกจำนวนไม่น้อย และกรณีนี้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ว่าธุรกิจน้ำเมาอุปถัมภ์ข้าราชการ ตลอดจนนักการเมืองทุกระดับ ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามาแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน ไร้ประสิทธิภาพ

และขอฝากถึงบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใสให้สังคม ประกอบธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา อย่าดึงข้าราชการมาเกี่ยวข้องเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง” นายคำรณกล่าว

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ พล.ต.ท.ศานิตย์ ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเบฟฯ เนื่องจากการที่ข้าราชการระดับสูงเข้าไปเป็นที่ปรึกษา แล้วยังกำกับดูแลกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ ถือว่าสวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต