จี้สมาชิก กอช.จ่ายสะสมให้ครบก่อนสิ้นปี หากพลาดหมดสิทธิรับเงินบำนาญ

จี้สมาชิก กอช.จ่ายสะสมให้ครบก่อนสิ้นปี หากพลาดหมดสิทธิรับเงินบำนาญ

จี้สมาชิก กอช.จ่ายสะสมให้ครบก่อนสิ้นปี หากพลาดหมดสิทธิรับเงินบำนาญ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ . เตือนสมาชิกส่งเงินสะสมให้ครบก่อนสิ้นปี 2559 โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์ออมเพียง 10 ปี เพื่อไม่พลาดรับเงินบำนาญ ย้ำออมเงินกับ กอช. ลดหย่อนภาษีได้

296482

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น สำหรับการส่งเงินสะสมกับ กอช. ในรอบปี 2559 (สามารถส่งเงินสะสมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559) สมาชิกที่ยังสะสมเงินไม่ครบ 13,200 บาทต่อปี หรือไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้ ต้องเร่งมือออม เพื่อรับเงินสมทบเต็มสิทธิ์จากภาครัฐที่จะสมทบเพิ่มให้ในรูปแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสิทธิ์การออมเพียง 10 ปี (สมาชิกผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป) และมีความประสงค์จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิต ต้องมีวินัยการออม สะสมเงินให้เต็มสิทธิ์เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรับรองว่าจะไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินบำนาญไปจนกว่าจะเสียชีวิตอย่างแน่นอน

การออมเงินกับ กอช. สมาชิกสามารถอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเมื่อถึงยามชราภาพ จะมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน มีเงินไว้ใช้จ่ายเป็นเหมือนปิ่นโตเถาแรก ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกมีการสะสมเงิน และมีรัฐช่วยออม พร้อมการันตีผลตอบแทน อย่างไรก็ดี การออมเงินกับ กอช. ยังมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอีกด้วย คือ

เงินได้เท่าที่สมาชิก กอช. จ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ตลอดจนเงินสมทบและดอกผลที่ได้รับจาก กอช. รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยสมาชิกสามารถนำใบแจ้งยอดเงิน (Statement) ที่ได้รับจาก กอช. ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในส่วนของใบแจ้งยอดนั้น ทาง กอช. จะดำเนินการจัดส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง