จะขายของผ่านทางเฟซบุ๊กทั้งที ต้องแจ้งราคาด้วยนะ ไม่งั้นโดนปรับ 10,000 บาท

จะขายของผ่านทางเฟซบุ๊กทั้งที ต้องแจ้งราคาด้วยนะ ไม่งั้นโดนปรับ 10,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากถึงกรณีการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะทางเฟซบุ๊กที่ผู้ขายจะใช้วิธีอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามราคา โดยไม่ยอมแจ้งราคาจำหน่ายเอาไว้ ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบราคาที่แท้จริง และถูกเอาเปรียบในการซื้อสินค้าที่ราคาสูงเกินจริง หรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันจากร้านเดียวกันก็ได้ราคาที่ไม่เท่ากัน ถือว่าผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพราะไม่มีการแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน

การค้าขายผ่านเฟซบุ๊กมีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เป็นต้น แต่มีหลายร้านที่ไม่ยอมปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย เมื่อคนสนใจก็ใช้วิธีให้อินบ็อกซ์เข้าไปถามราคา ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ จะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และใช้ตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยการไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา หากประชาชนที่พบเห็นการจำหน่ายสินค้า โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 และเมื่อมีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ผู้ที่แจ้ง จะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ เช่น หากปรับสูงสุด 10,000 บาท ก็จะได้รับส่วนแบ่ง 2,500 บาท จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา และแจ้งเรื่องเข้ามาได้ หากมีการพบเห็นกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้การจำหน่ายสินค้าและบริการ จะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เป็นตัวเลขภาษาอารบิก แสดงขนาด ปริมาณ น้ำหนักให้ชัดเจน ราคาต้องเป็นภาษาไทย ราคาต้องตรงกับราคาที่ขายจริง แต่หากขายต่ำกว่าราคาปกติ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจน และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าหีบห่อ เป็นต้น จะต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วย

นอกจากนี้ในกรณีการจำหน่ายสินค้าปลอมทางเฟซบุ๊ก กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตรวจสอบและร่วมมือกับเจ้าของสิทธิ์ในการ Report เข้าไปยังเฟซบุ๊ก เพื่อให้ปิดบัญชีอย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมมือกับเจ้าของสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งการสืบค้นหาสถานที่ที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าและเข้าไปจับกุม

ในส่วนของการจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ที่แจ้งเบาะแส ก็จะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับเช่นเดียวกันกับการแจ้งเบาะแสการไม่ปิดป้ายแสดงราคา โดยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 1368 แต่จะได้รับส่วนแบ่งมากกว่า เพราะค่าปรับในคดีปลอมเครื่องหมายการค้าสูงกว่า หากคดีถึงที่สุดแล้ว และมีการสั่งปรับผู้ที่จำหน่ายสินค้าปลอม จะได้รับส่วนแบ่ง 20% ของเงินค่าปรับทั้งหมด

online

 

แหล่งที่มา : sanook.com/money