คำคมธรรมะ ข้อคิดดี ๆ ให้แสงธรรมนำชีวิต

          พุทธศาสนากับคนไทยนั้นอยู่ด้วยกันมาอย่างช้านาน คนไทยซึมซับเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างผาสุก รวมไปถึงเชื่อมั่นในคำสอนต่าง ๆ ของพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของพวกเราชาวพุทธด้วย เราลองมาดูธรรมะดี ๆ ข้อคิด คติธรรม ที่จะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไป
 
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

โกรธทำไม เสียสมองเปล่า ๆ
ทะเลาะทำไม เสียเวลาเปล่า ๆ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

 
พุทธทาสภิกขุ
 
การกระทำของตนเอง
ก็ยังมิได้ถูกใจตนเองเสมอไป
นับประสาอะไร จากการกระทำของผู้อื่น

พุทธทาสภิกขุ

 

 
สัตว์อื่นปรุงแต่งใจให้เป็นบ้าไม่ได้
แต่มนุษย์ปรุงแต่งจิตใจ
จนกระทั่งกลายเป็นบ้าไปแล้วก็มี

ป.อ. ปยุตฺโต

 
 
ธรรมสำหรับคนชั่วนั้น
ไม่มีความหมายใด ๆ
เหมือนเทน้ำใส่หลังหมา
มันสลัดออกเกลี้ยง ไม่มีเหลือ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 
หูเราก็มีสองหู
ปากก็มีปากเดียว
แสดงว่า…เราต้องฟังให้มาก
ต้องพูดให้น้อย

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 
ว.วชิรเมธี

คนที่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกครั้ง
ที่จิตใจกำลังใฝ่ต่ำ
คือคนที่โชคดีที่สุดในโลก

ว.วชิรเมธี

 
พุทธทาสภิกขุ
 
สิ่งใดเดือดร้อนเขา…สบายเรา…อย่าทำ
สิ่งใดเดือดร้อนเรา…สบายเขา…อย่าทำ
สิ่งใดเดือดร้อนเรา…เดือดร้อนเขา…อย่าทำ
สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงคิดและจงทำเถิด

พุทธดำรัส

 

 
เราทำบุญกับใคร… ให้ลืม
ใครทำบุญกับเรา… ให้จำ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

ชยสาโรภิกขุ
 
การแก้กรรมที่ถูกต้อง
ในความหมายของพระพุทธองค์
คือการตั้งใจมั่นว่า
จะไม่ทำสิ่งนั้นอีกต่อไป
พระอาจารย์ชยสาโร
  

 
ถ้าคนไม่ดี ถึงแม้มีของดี ก็คุ้มครองไม่ได้
ของดี ดีอยู่ที่ของ
คนดี ดีอยู่ที่คน
หลวงพ่อสำเนียง
ถ้าหัวใจเรามันสกปรก 
มันยุ่ง มันเหยิง มันวุ่น มันวาย 
ธรรมะจะเข้าสู่หัวใจเราไม่ได้
หลวงปู่บุญเพ็ง เขามาภิรโต

หลวงพ่อชา สุภัทโท

ดูไม้ท่อนนี้ซิ สั้นหรือยาว 
สมมุติว่า คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น 
แต่ถ้าอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว
หลวงพ่อชา สุภัทโท

 

 
..ให้หมั่นทำความดีเอาไว้เรื่อยๆ เป็นนิสัย
อย่าประมาท
เมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้ว
เราก็จะไม่กลัวตาย
เพราะเรารู้แล้วนี่ ว่าเมื่อตายแล้ว
เราจะไปอยู่ไหน
เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวตาย..

หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน

 

 
ระวังหูของเรา
ดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

 

 
ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้เราได้
ถ้าเราไม่ยินยอม
ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้
ถ้าหากเราไม่เออออห่อหมกด้วย
พระไพศาล วิสาโล
 
ใจนี้สำคัญมากทีเดียว
พาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจ
ใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณ
น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่ง ความโลภไม่มีฝั่ง

 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

 
ความชั่ว ….ไม่ใช่ของธรรมดาที่เกิดขึ้นในตนเอง
เพราะเราต้องทำมันจึงจะชั่ว
ถ้าไม่ทำ มันก็ไม่เกิด นี่จึงเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ฉลาดทำงาน
ไม่จนทางกาย
ฉลาดทำใจ
ทุกข์กับใครไม่เป็น
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
การแก้กรรม ไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ
ใครก็แก้ไม่ได้หรอก
“กรรม” คือการกระทำ
“การแก้กรรม” คือการแก้ไขพฤติกรรม
เคยทำชั่วก็หยุดซะ
ทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้น
หลวงปู่จำปา กิตติธโร
ชีวิตนี้น้อยนัก
แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด…เลือกให้ดีเถิด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทำบุญกับพระที่ไหน ๆ
ก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้าน
พ่อแม่เรานี่แหล่ะ
อย่ามองข้ามท่านไป
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
คนตาบอด…คบได้
คนใจบอด…คบไม่ได้
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พ่อแม่นี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เรา
เป็นพระของเรา เป็นพระพรหมของเรา
เป็นครูคนแรกของเรา
เป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้
บูชาสักการะทุกค่ำเช้า
ปัญญานันทภิกขุ
บาตรรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใด
คนปล่อยให้กิเลสตัณหา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้
ก็ต้องทุกข์อยู่เช่นนั้นเหมือนกัน
หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเธอหาคนที่ดีกว่าเธอ
หรือดีเสมอเธอคบไม่ได้แล้วไซร้
เธอพึงท่องเที่ยวไปแต่เพียงลำพังผู้เดียว
เสมือนนอแรด ยังประเสริฐกว่าการคบคนพาล
เพราะการคบคนพาลย่อมนำไปสู่วิบัติโดยแท้
พุทธดำรัส
 

 
ความชั่วทุกอย่าง แม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่ว
เพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้า
หากมีคนเห็นก็ชั่วเร็ว
แต่ถ้ายังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้า

หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป

ไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทา
ใครนินทาเราไม่ได้ยินไม่ใส่ใจก็สบาย
คนนินทาน่ะเป็นยาชูกำลังที่จะเตือนตัวเอง
เขาติดีกว่าเขาชม จะได้รู้ตัว
ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุง
เราจะไปโกรธเขาทำไม
ถ้าไปโกรธเขาก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเอง
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
 

ถ้าขี้เกียจด้วย โง่ด้วย
จะปล่อยปลาไหลกี่ร้อยตัว
ก็ไม่มีทางจะไหลลื่น
พระพยอม กัลยาโณ
 


ขยันก็ให้ทำ ขี้เกียจก็ให้ทำ
ถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ ก็ต้องทำ
วันไหนเลิกกินข้าวแล้ว นั่นแหละจึงค่อยเลิกทำ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
 

ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้
แต่สันดานของคนเรา
ที่นอนนิ่งอยู่ก้นบึ้ง…ซึ่งไม่เหมือนกัน 
ย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

 

เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
อยู่ในโลกทั้งที ต้องทำดีฝากไว้
จะตายไปทั้งที อย่าลืมเอาดีติดตัวไป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

 

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต
อดีตล่วงไปแล้ว ดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้ว
อนาคตก็ยังไม่มาถึง 
ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

 

การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำ 
แต่ควรทำให้สมกับฐานะ 
อย่าทำบุญด้วยความเชื่อที่ว่าทำมากๆ จะได้บุญมาก 
จนกลายเป็นการทำบุญที่
มีเท่าไร ก็ทำบุญหมด อันนี้ไม่ถูก
พระพยอม กัลยาโณ

 

คนเราทุกวันนี้ ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียว 
ให้เอากระจกหกด้านมาส่องเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 

เรามีมือสองข้าง
วันหนึ่ง ๆก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใคร
ต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อน
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 

จะตำหนิติเตียนคน ก็ต้องดู
อย่าให้ตนมีข้อควรตำหนิติเตียนอย่างเดียวกัน
มันจะย้อนกลับมาหาตน ก่อนไปหาเขา
พุทธทาสภิกขุ
 

 

ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะ
ไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไป
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

การทำบาปไม่ว่าที่แจ้งที่ลับ
มันเป็นบาปเสมอกันหมด
..
ทำที่แจ้งก็เป็นบาป ทำที่ลับก็เป็นบาป
เพราะเราเป็นผู้ทำเอง
บาปเป็นของเราเอง ไม่ได้อยู่ในที่แจ้งที่ลับ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

อย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาล
ที่ทุกคนต้องคอยโอ๋ คอยพะนอ
หัดเป็นคนไม่สำคัญของโลกดูบ้าง
ไม่แบกก็ไม่หนัก ยึดมากทุกข์มาก
ยึดน้อยทุกข์น้อย ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์
ธรรมะอินเทรนด์

 

นกสองหัว ยากที่จะเลือกเอาสักหัว
เลยไม่คบทั้งสองหัวนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว
พุทธทาสภิกขุ