ความแตกต่างของ พระบรมอัฐิ และ พระบรมราชสรีรางคาร

ความแตกต่างระหว่าง พระบรมอัฐิ กับ พระบรมราชสรีรางคาร จากพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

43

“อัฐิ” หมายถึง กระดูกคนที่เผาแล้ว ส่วน “สรีรางคาร” หรือ อังคาร หมายถึง เถ้าถ่านที่ปะปนกับกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยของศพที่เผาแล้ว

หลังจากในวันนี้ 27 ตุลาคม 2560 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

44

โดย พระบรมอัฐิ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประมวลลงในพระโกศทองคำลงยา อัญเชิญจากพระเมรุมาศมาประดิษฐานบนบุษบกแว่นฟ้า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งจะมีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ต่อไป

45

ส่วน พระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานได้ประมวลลงในพระผอบโลหะปิดทอง อัญเชิญจากพระเมรุมาศ มาพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ พระบรมมหาราชวัง โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 จะอัญเชิญไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร