คลังเตรียมออกพันธบัตรแสนล้าน ดึงเงินอัดฉีด 18 กลุ่มจว.ดันจีดีพีปี 60 โต 4 %

คลังเตรียมออกพันธบัตรแสนล้าน ดึงเงินอัดฉีด 18 กลุ่มจว.ดันจีดีพีปี 60 โต 4 %

คลังเตรียมออกพันธบัตรแสนล้าน ดึงเงินอัดฉีด 18 กลุ่มจว.ดันจีดีพีปี 60 โต 4 %

คลัง เตรียมออกแสนล้าน ระดมทุนหวังอัดฉีดกระจาย 18 กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 5-6 พันล้านบาท ดัน ดันจีดีพีประเทศโตระดับ 4 % เริ่ม ม.ค. 2560 ดันหนี้สาธารณะขยับเป็น 43%
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในอนาคตได้ ในช่วงเดือน ม.ค.ปี 2560 รัฐบาลจะออกพันธบัตร วงเงิน 1 แสนล้านบาทเศษ โดยเป็นการระดมทุนจากสภาพคล่องที่มีอยู่ภายในประเทศเพื่อนำวงเงินที่ได้ไปใช้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 จังหวัด กลุ่มละ 5-6 พันล้านบาท เพื่อให้กลุ่มจังหวัดนำไปใช้ทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในช่วงเวลาระหว่างเดือน ก.พ. – ก.ย.2560

“โครงการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจในปีหน้าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ในระดับ 3-3.5% ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)มีการคาดการณ์ไว้ และหากเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นตามโครงการของภาครัฐทำให้เม็ดเงินหมุนไปหลายรอบก็จะทำให้เศรษฐกิจในปีหน้าขยายตัวได้ในระดับ 4% ”
การออกมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือกันในรัฐบาล รวมทั้งคำแนะนำจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ที่ระบุว่าเศรษฐกิจและการค้าโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมายาวนานและยังไม่มีทิศทางจะฟื้นตัวได้รวดเร็วนัก ดังนั้นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงควรเพิ่มการขับเคลื่อนในประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท ยังเหลือช่องที่จะกู้เงินได้ โดยยังรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้อีก 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตัดสินใจจะออกพันธบัตรเงินกู้ประมาณ 1 แสนล้านบาทเศษเพื่อทำโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด

หลังจากออกพันธบัตรครั้งนี้ จะทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 43% เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 42% โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีให้อยู่ที่ 45%

การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับกลุ่มจังหวัดครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่แต่เดิมจะเป็นโครงการจากส่วนกลาง ให้เป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากฐานของชุมชนซึ่งจากเดิมที่กลุ่มจังหวัดเคยได้รับเพียงกลุ่มละ 300-400 ล้านบาท มาเป็นกลุ่มละ 5-6 พันล้านบาทก่อนที่ในปีงบประมาณ 2561 งบประมาณกลุ่มจังหวัดจะได้รับจัดสรรประมาณ 4 หมื่นล้านบาท