ครูหยุย เล็งเสนอรัฐบาล คนรวยไม่ต้องรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ครูหยุย เล็งเสนอราชการ ขอคนรวยเสียสละ ไม่ต้องรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเอาเงินส่วนนั้นไปให้คนจนเพิ่มมากขึ้น

42

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 37 คน ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สาธารณชนได้รับทราบ

โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย ประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้มีคนรวยจำนวนมากที่อยู่ในข่ายของการมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งหากว่าคนรวยเหล่านี้เสียสละไม่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะทำให้รัฐบาลประหยัดเงินได้จำนวนมาก และสามารถนำเงินนี้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนได้มากขึ้น ซึ่งตนจะเสนอแนวคิดนี้ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป