คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ครม. เคาะเพิ่ม-แจก รวมเงินกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท

คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ครม. เคาะเพิ่ม-แจก รวมเงินกว่า 5.1 หมื่นล้านบาท

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังการซื้อและการบริโภคภายในประเทศให้กับคนทั่วไป รวมถึงผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งหมดกว่า 24 ล้านคน ใช้งบประมาณราว 5.1 หมื่นล้านบาทผ่านโครงการคนละครึ่ง ด้วยการแจกเงิน 3,000 บาท ใช้ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรคนจน จะเป็นการเพิ่มวงเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 300 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 800 บาท

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้อยู่ที่ 30,000-100,000 บาท จากเดิมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 200 บาท จะได้เพิ่มอีก 500 บาท เท่ากับได้ 700 บาท

เท่ากับว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม1,500 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สามารถทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้

ที่มา : www.sanook.com