คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ส่องเกณฑ์ชิง 1,500-3,000 บาท ใช้ซื้อของกันถ้วนหน้า

คนละครึ่ง-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ส่องเกณฑ์ชิง 1,500-3,000 บาท ใช้ซื้อของกันถ้วนหน้า

คลังแจงโครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 14 ล้านคน รับ 1,500 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com คนทั่วไปรัฐกำหนดให้ชิงสิทธิ์ 10 ล้านคน รับ 3,000 บาท เริ่มลงทะเบียนกลางเดือน ต.ค. 63

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึง โครงการคนละครึ่ง ที่จะรักษาการบริโภคภายในประเทศเป็นเวลา 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้มีจำนวน 24 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชาชนทั้งประเทศโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จำนวน 14 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ใหม่
  • คนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอีก 10 ล้านคน ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป และจะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 23 ต.ค. นี้

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รัฐจะจ่ายตรงให้รายละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 1,500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ทันทีผ่านร้านธงฟ้า ส่วนคนทั่วไปใช้แนวทาง “คนละครึ่ง” โดยรัฐจะช่วยสมทบให้ 3,000 บาท ซึ่งประชาชนต้องนำเงินมาร่วมใช้จ่ายในโครงการด้วย

ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นร้านค้ารายย่อยเท่านั้น เพื่อป้องกันข้อคราว่าเม็ดเงินจะไหลไปร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ โดยรัฐบาลจะเปิดให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่ 1 ต.ค. 63 ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ และเราเที่ยวด้วยกันไปแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนที่เข้าระบบไปแล้วกว่า 100,000 แห่ง

 

ที่มา : www.sanook.com