คนท้องแฮปปี้! “กรมสรรพากร” ออกสิทธิประโยชน์ “ลดหย่อนภาษี” เพิ่มเติม

คนท้องแฮปปี้! "กรมสรรพากร" ออกสิทธิประโยชน์ "ลดหย่อนภาษี" เพิ่มเติม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร

ซึ่งเราได้สรุปสาระสำคัญๆ ที่ต้องระวังกันคือ

1.หากแยกยื่นภาษี สิทธิจะเป็นของภรรยาฝ่ายเดียว

2.หากเบิกสิทธิอย่างอื่นแล้ว จะเอามาเบิกได้แค่ส่วนที่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเท่านั้น

3.การท้องคิดเป็นคราว ดังนั้น หากได้ลูกแฝดก็จะได้แค่ 60,000 บาทเท่านั้น แต่ในกรณีท้องหลายครั้งในปีเดียว ก็ลดหย่อนได้เพิ่มตามสิทธิของแต่ละครั้ง

99ed9e00d7d6470ea65f9c9a83091_1

99ed9e00d7d6470ea65f9c9a83091

แหล่งที่มา : sanook.com/money