ข่าวดี! ปตท. จ่อรับสมัครเด็กจบใหม่-คนว่างงาน กว่า 23,000 อัตรา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. สานต่อ โครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยให้ดียิ่งขึ้น

pttmdนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.)

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับสมัครแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย

  • กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา
  • กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) จำนวน 2,170 อัตรา
  • การเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ Restart Thailand ของ กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยรับนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มแรงงาน และพนักงานประจำ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศร่วมปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์และทักษะความรู้สำคัญในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคต

อาทิ นักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในองค์กรด้านกฎหมาย ได้พัฒนาความคิดและฝึกฝนทักษะความรู้ในอาชีพครูผู้ช่วยสอนซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาทุกคนที่มีโอกาสมาพัฒนาความคิด จิตใจและทักษะความรู้ในทุกมิติ ผ่านการอบรมและลงมือปฏิบัติงานจริงกับปตท. ที่สำคัญ ทุกคนมีรายได้ที่สามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในช่วงที่เผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ปตท. เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ Refresh and Energize for The New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงาน ปตท.ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีออกไปท่องเที่ยวในประเทศโดยต้องมีการพักค้างคืน ตามเงื่อนไขหากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร โดย ปตท. จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 โดย ปตท. คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ปตท. ยังคงยืนหยัดและขอเคียงข้างคนไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อลมหายใจ พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง , จดทะเบียนบริษัท ที่ไหนดี , จดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร