ของดีเมืองปัตตานี

150110kanom6

ผลิตภัณฑ์ลูกหยี  
เนื่องจากอำเภอยะรังเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดที่มีต้นหยีมาก และลูกหยีก็เป็นผลไม้ที่มีรสชาดอร่อยจึงนำมา
ปรุงแต่งรสชาติให้น่ารับประทานเพิ่มขึ้น โดยการฉาบน้ำตาล เกลือ พริก ซึ่งเรียกว่าลูกหยีทรงเครื่อง มีรสอร่อยรวม 4 รส คือ เปรี้ยว หวาน เค็ม และเผ็ด นิยมรับประทานเป็นอาหารว่าง  มีการจำหน่ายเป็นกิโลกรัม ตามแต่ลูกค้าต้องการทั้งขายส่ง/ขายปลีก และมีทั้งการบรรจุจำหน่ายราคาตามปริมาณ หรือขนาดของถุง (เล็ก-ใหญ่) ปัจจุบันมีการส่งไปจำหน่ายที่ประเทศมาเลเซีย นายตนหยก ภูมิสิริรัฐ(แซ่พู่) เป็นชาวจีนโดยกำเนิด เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอยะรังก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นต้นตำรับลูกหยีสำเร็จรูป จากยะรัง จังหวัดปัตตานี การคิดค้นสูตรในการทำลูกหยีฉาบ ลูกหยีทรงเครื่อง ลูกหยีกวนจนเป็นผลสำเร็จได้รสชาดเป็นที่ติดใจในนามลูกหยีแม่เลื่อน” ซึ่งเป็นชื่อของภรรยา ถือเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (one Tambon one Product) ของลูกหยีวีระวงศ์ สี่แยกยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี และหมู่ 6 ต.สะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 k

ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
เป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของย่านลิเภาเป็นพืชพันธุ์ไม้เถาจำพวกเฟิร์น ลักษณะต้นเป็นพุ่มมีเถาเลื้อยเกาะไปตามต้นไม้อื่น เถามีความยาวประมาณ 1-2 เมตร ขนาดเท่าก้านไม้ขีดไฟ พบมากทางภาคใต้ ลิเภามีหลายชนิดที่นำมาทำผลิตภัณฑ์เรียกว่า ย่านลิเภาใหญ่ มีเถาสีน้ำตาลและสีดำ โดยนำเถาของต้นย่านลิเภามาชุบน้ำและจักด้วยมีดเป็นเส้นตามขนาดตากแดด และนำมาสานขึ้นรูปโดยใช้เส้นหวายเป็นแกน ในการขึ้นรูป ลวดลายของผลิตภัณฑ์เกิดจากการนำเส้นย่านที่มีสีต่างกันมาสานสลับตามลวดลายที่กำหนดเป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายร้อยปี ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบทั้งกระเป๋าสตรี ตะกร้ากระเช้าใส่ผลไม้ ภาชนะใส่ของรูปแบบต่างๆ กล่องทิชชู กำไล ที่คาดผมของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (one Tambon one Product) ของหมู่ 1 บ้านปลักน้ำขุ่น ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์

 

gimyoung-buy-016  
 ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรี
 เป็นผ้าที่ใช้คลุมผม(ศรีษะ) สตรีมุสลิมที่นับถือศานสนาอิสลามในการประกอบศาสนกิจและใช้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นประเพณีนิยมและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสตรีที่ต้องปฏิบัติและสวมใส่เพื่อความเรียบร้อย ลักษณะของผ้าคลุมผมสตรี  จะใช้ผ้าตามสีที่ต้องการ แล้วปักลวดลายตามต้องการ   และจะฉลุลวดลายที่ริมขอบของผ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางชิ้นงานมีความสวยงามและรูปแบบลวดลายที่แตกต่างกัน   ขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ประดิษฐ์ และคิดค้นแบบและลวดลาย   สำหรับราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับงานและความสวยงาม ความยากง่ายของแบบ และลวดลายที่ประดิษฐ์ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการประกอบอาชีพการเย็บผ้าคลุมผมสตรีเป็นอาชีพหลักและส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย บรูไน ซาอุดิอาระเบีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (oneTambon one Product) ของหมู่ 6 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี หมู่ 3 ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หมู่ 2 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี หมู่ 3,7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 

59404011000520070131114117

 ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ  
เป็นหมวกที่ชายไทยมุสลิมสวมใส่ประกอบศาสนกิจ(การประกอบพิธีละหมาด) และสวมใส่ใช้ในประจำวัน ถือเป็นประเพณีนิยมที่ผู้ชายมุสลิมต้องสวมใส่  เย็บด้วยผ้าหลายชนิดทับซ้อนกัน และจะมีลวดลายบนหมวกเป็นลายต่างๆ และฉลุเป็นลวดลาย ตามแต่ผู้ประดิษฐ์จะคิดค้น รูปทรงหมวกและลวดลายปักเย็บเป็นลวดลายเฉพาะของกลุ่มที่ประดิษฐ์ และคิดขึ้นเองมีหลายแบบหลายขนาดตามต้องการ ปัจจุบันส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้แก่ ประเทศบรูไนซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (oneTambon one Product) ของหมู่ 2 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
หมู่ 1 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หมู่ 3 ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 

_1_-2

ผ้าบาติก  (BatiK)
ผ้าชนิดนี้จะใช้เทคนิคในการลงเทียน หรือขี้ผึ้งลงบนผืนผ้า แล้วนำไปย้อมสี จากนั้นนำมาต้มเพื่อเอาขี้ผึ้งออก ตำแหน่งที่เคยปิดทับด้วยขี้ผึ้งมาก่อนสีจะไม่ติด เกิดเป็นลวดลายสีขาวขึ้นมาในตำแหน่งนั้น จะเพิ่มสีสันอื่นๆ เข้าไปหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือกรรมวิธีพิเศษของช่างผู้ผลิต เทคนิคการลงขี้ผึ้งนี้ในภาษาอินโดนีเซีย(ชวา) จะเรียกว่า “BATIK” ผ้าที่เกิดลวดลายขึ้นในผืนผ้าด้วยเทคนิคอันนี้จึงเรียกขานกันว่า ผ้าบาติก หรือ ผ้าบาเต๊ะ หรือ ผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นชื่อผ้าที่ใช้เทคนิคของการผลิตนำมาตั้งชื่อ และผ้าชนิดนี้เป็นผ้าชนิดเดียวกับที่เรียกกันในสมัย