ของขวัญปีใหม่! ส่งรถเคลมซ่อมปี 2562 บริษัทประกันต้องจ่ายเพิ่มวันละ 1,000 บาท

ของขวัญปีใหม่! ส่งรถเคลมซ่อมปี 2562 บริษัทประกันต้องจ่ายเพิ่มวันละ 1,000 บาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวถึงข้อสรุปของการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ที่ให้แก่เจ้าของรถยนต์ที่ทำประกันและอยู่ระหว่างนำไปเคลมซ่อมแล้ว โดยจะกำหนดการจ่ายให้มีความชัดเจนใน 3 กลุ่ม ได้แก่

  • รถส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง บริษัทประกันต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท
  • รถรับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง บริษัทประกันต้องจ่าย ไม่ต่ำกว่า 700 บาทต่อวัน
  • รถเกิน 7 ที่นั่ง บริษัทประกันต้องจ่าย ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาท

ซึ่งที่ผ่านมา มีการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากบริษัทประกันไม่ยอมจ่าย เพราะประชาชนไม่มีความรู้ หรือมีการจ่ายในอัตราที่ต่ำ ซึ่งก่อนหน้านี้ ระเบียบได้กำหนดให้จ่ายตามขนาดของเครื่องยนต์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทประกัน

ซึ่งส่วนหลักเกณฑ์ใหม่อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และจะบังคับใช้ได้ในต้นปีหน้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

แหล่งที่มา : sanook.com/money