ขนส่งปรับเงื่อนไขจดทะเบียนรถสามล้อ

ขนส่งปรับเงื่อนไขจดทะเบียนรถสามล้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการขนส่ง ปรับเงื่อนไขจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ปรับลดขนาดเครื่องยนต์ของรถยนต์สามล้อนั่งส่วนบุคคล และรถยนต์สามล้อบรรทุกส่วนบุคคลที่สามารถนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จากเดิมกำหนดให้รถสามล้อส่วนบุคคลต้องมีเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซีซี โดยปรับลดขนาดเครื่องยนต์ขั้นต่ำที่สามารถนำมาจดทะเบียนได้เป็นไม่ต่ำกว่า 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ ซีซี และกำหนดเพดานขั้นสูงไม่เกิน 660 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือซีซีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบัน

ทั้งนี้ รถยนต์สามล้อที่จะนำมาจดทะเบียนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และไม่ดัดแปลงมาจากรถจักรยานยนต์ หรือรถสกายแลป กรณีเป็นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีกำลังพิกัดต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 4 กิโลวัตต์ เนื่องจากรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล เป็นรถที่ได้รับผ่อนผันการงดรับจดทะเบียน จึงมีการควบคุมการจดทะเบียนรถไว้เป็นพิเศษ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น และความสม่ำเสมอในการใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และจะพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนได้ตามจำนวนที่มีความจำเป็นต้องใช้รถอย่างแท้จริงเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้นำรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลไปใช้เพื่อการรับจ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจำนวนทั้งสิ้น 1,640 คัน