ก.แรงงานเพิ่มช่องทางร้องทุกข์ให้ลูกจ้าง

ก.แรงงานเพิ่มช่องทางร้องทุกข์ให้ลูกจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้างเรือประมง หวั่นโดนละเมิดสิทธิแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการร้องทุกข์ให้แก่แรงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรม การประมง ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงที่จะต้องดูแล เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ทางกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการจ้าง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน และส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิการคุ้มครองอย่างถูกกฎหมาย และมีการเพิ่มโทษกับนายจ้างที่ใช้แรงงานเด็ก อายุ 15 – 18 ปี ทำงานที่เสี่ยงและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ มีการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุก เพื่อป้องปราม รวมถึงมีการบูรณาการในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านนายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีประสิทธิภาพ กสร. ใช้เทคโนโลยีในการช่วยตรวจแรงงาน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อที่จะสามารถแลกเปลี่ยนและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง แรงงานประมง และเรือประมง มีการเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าวได้ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการร้องทุกข์ให้แก่แรงงานด้วย