กำลังเปิดรับสมัคร! BWK โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ (อังกฤษ/นิวซีแลนด์) ช่วงเม.ย.-พ.ค.64

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น) รุ่นที่ 15
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เดือนเมษายน 2564

 ลักษณะของโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น)

 1. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 มี ดังนี้
          1) เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
          2) เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
 2. โครงการเป็นลักษณะทุนสมทบ โดยค่าใช้จ่ายในการสมทบเข้าร่วมโครงการฯ จะถูกจัดตามลำดับช่วงคะแนนสอบภายใน 30 ลำดับ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยพัก 2-3 คนต่อครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์จะจัดเตรียมอาหารให้ทั้ง 3 มื้อ
 4. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตร ทั้งจากโครงการฯ และจากองค์กรอุปถัมภ์ต่างประเทศ
 5. โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ
 6. นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนในช่วงเช้า โดยเน้นการพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน และกิจกรรมทัศนศึกษา ในช่วงบ่าย โดยจะไปยังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และแหล่งความรู้ต่างๆ ของประเทศอุปถัมภ์
 7. โครงการฯ ดำเนินการในทุกกิจกรรม โดยเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก จะมีเจ้าหน้าที่ BWK อาจารย์อาสาสมัคร และวิทยากรชาวต่างชาติ คอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 , สายอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา อายุตั้งแต่ 12-25 ปี

กำหนดการรับสมัคร

 • ส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 22 มกราคม 2564 (ปิดรับใบสมัคร เวลา 12.00 น.)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.
 • กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

สถานที่สอบ

 • ส่วนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ
 • ต่างจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำโรงเรียนที่ส่งใบสมัคร

วิชาสอบ

ข้อสอบปรนัย/อัตนัย วิชาภาษาอังกฤษ Grammar, Reading Comprehension/Listening รวม 100 คะแนน

ประกาศผลสอบ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยทางโครงการจะประกาศผลสอบตามลำดับคะแนน ผ่านเว็บไซต์ www.bwkinternational.com, Facebook: BWK International และส่งเป็นจดหมายแจ้งผลสอบให้แก่นักเรียนทางไปรษณีย์

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ของผู้สมัคร
 2. หลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยชำระค่าสมัครสอบผ่านทางบัญชี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดบองมาร์เช่ บัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี บ. บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่บัญชี 217-207300-4

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
105/1 อาคาร เอฟ ชั้น 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2580-4470 / โทรสาร 0-2580-4498

Hot Line: 092-384-9119, 096-492-5994, 098-286-0598

Email Address:  [email protected]

Line: @bwkinternational

Facebook: www.facebook.com/bwkinternational

 


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ – ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

ที่มา : www.dek-d.com