การเจริญเติบโตของหนูแฮมเตอร์

maxresdefault

การเจริญเติบโตของหนูแฮมเตอร์
หนูแฮมสเตอร์สามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปีและอาจลดลงในช่วงฤดูหนาว หนูแฮมสเตอร์แคระจะเริ่ม สืบพันธุ์ได้ เมื่อมีอายุ 2-3 เดือน ตัวเมียที่เป็นสัดจะยกหางสูงและทำหลังโก่ง มันใช้เวลาตั้งครรภ์ประมาณ 18-21 วัน ก่อนคลอดแม่จะทำการสร้างรังคลอดลูกที่เกิดในแต่ละครอกโดยเฉลี่ยจะมีจำนวน 4-6 ตัว แต่อาจมีมากถึง 14 ตัว ลูกหนูจะลืมตาได้เมื่อมีอายุ 5 วัน ขนจะเริ่มขึ้นภายใน 7 วัน และจะหย่านมเมื่อ อายุ 20-25 วัน บางครั้งแม่อาจจะซ่อนลูกไว้ที่กระพุ้งแก้มเมื่อถูกรบกวน พฤติกรรมการกินลูกตัวเอง อาจเกิดขึ้นได้ในการเลี้ยงลูกครอกแรก ดังนั้นในช่วง 10 วันแรกหลังการคลอดไม่ควรไปรบกวนและ การสัมผัสตัวลูกหนูในช่วงนี้อาจทำให้มันติดกลิ่นแปลกปลอมอาจทำให้ลูกหนูถูกแม่กินได้ ในช่วงนี้ สามารถให้พ่อหนูอยู่ร่วมกับครอบครัวได้เพราะพ่อหนูจะช่วยดูแลเลี้ยงลูกได้ด้วย การจับคู่หนูแฮมสเตอร์แคระที่ไม่ได้โตมาด้วยกันอาจทำให้มันต่อสู้กันได้ ถ้ามันต่อสู้กันรุนแรงมาก ควรแยกหนูออกจากกันก่อนมิฉะนั้นตัวเมียอาจกัดตัวผู้ถึงตายได้ วิธีหนึ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเริ่มจับคู่คือ ควรเปลี่ยนกรงใหม่หรือทำความสะอาดกรงและย้ายอุปกรณ์ในกรงเก่าให้มันรู้สึกว่าไม่ใช่กรงของมัน หลังจากนั้นให้ทั้งคู่ทำความรู้จักกันนอกกรงก่อน และค่อยเอาใส่กรงใหม่โดยให้ตัวผู้เข้าไปก่อนเพราะ ตัวผู้จะมีความเป็นสุภาพบุรุษและมีอาการหวงบ้านน้อยกว่าตัวเมีย ถ้ามันยังต่อสู้กันอยู่ควรแยก ออกจากกันแล้วค่อยพามาเจอกันใหม่สม่ำเสมอจนมันคุ้นเคยกัน เราอาจวางกรงให้อยู่ใกล้กันเพื่อ ให้มันคุ้นเคยกับกลิ่น โดยปกติแล้วควรเลือกตัวผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย    
เครดิต:thugsin@hotmail.com