การรถไฟฯอุ้ม ‘เซ็นทรัล’ โควิดซัดธุรกิจโรงแรมหัวหิน

พิษการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กินระยะกว่า 1 ปี ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมของ กลุ่ม “เซ็นทรัล” ล่าสุด ได้สิทธิถือสัญญาเช่า โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน อีก 6 เดือน เท่านั้น

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน หรือชื่อเดิมว่า “โรงแรมรถไฟหัวหิน” ขณะนี้คงต้องจับตาดูว่าจะมีทิศทางดำเนินงานอย่างไร ภายหลังคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เห็นชอบให้ บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด ถือสัญญาเช่าอีกเพียง 6 เดือน หลังจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน กำลังจะหมดสัญญา 15 พ.ค.นี้

แหล่งข่าวจาก ร.ฟ.ท. เผยว่า การประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการเจรจาระหว่าง ร.ฟ.ท.กับกลุ่มเซ็นทรัล เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและทรัพย์สินของโรงแรมหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือโรงแรมเซ็นทารา ฯหัวหิน เนื่องจากสัญญาที่มีร่วมกันในปัจจุบัน กำลังจะครบกำหนด 1 ปี ตามเงื่อนไขจึงต้องเจรจาสัญญาร่วมกันอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี ผลการเจรจาทางกลุ่มเซ็นทรัลมีข้อสรุปไม่ขอต่อสัญญาตามสิทธิที่สามารถต่อได้อีก 1 ปี ส่งผลให้สัญญาที่มีร่วมกันกับ ร.ฟ.ท.ถือเป็นอันสิ้นสุด แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องบำรุงรักษา อีกทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดประมูลหาเอกชนเข้าบริหารใหม่ ร.ฟ.ท.และกลุ่มเซ็นทรัล จึงเจรจาได้ข้อยุติใช้แนวทางให้กลุ่มเซ็นทรัล ถือสัญญาชั่วคราว 6 เดือน นับจาก 15 พ.ค.2564

โดยมีเงื่อนไขกำหนดจ่ายผลตอบแทนเป็น เอกชนจะจ่ายผลตอบแทนให้ ร.ฟ.ท.ต่อเมื่อผลการดำเนินงานในปีนั้น มีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) เป็นบวก ให้นำกำไรส่วนดังกล่าวมาแบ่งจ่ายเป็นค่าเช่าแก่ ร.ฟ.ท. แต่หากปีนั้นผลการดำเนินงานติดลบ ไม่ต้องแบ่งจ่ายผลตอบแทนแก่ ร.ฟ.ท.

161960250276

“สัญญาเช่าพื้นที่นี้ไม่เหมือนทั่วไป มีค่าดูแลสถานที่ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าบำรุงด้านต่างๆ หากจะยกเลิกสัญญาการรถไฟฯ จะต้องเสียค่าบำรุงสิ่งปลูกสร้าง และเมื่อไม่มีการพัฒนาที่ดิน ก็จะต้องเสียภาษีที่ดินด้วย”

แหล่งข่าว ยังกล่าวอีกว่า การเจรจาระหว่าง ร.ฟ.ท.กับกลุ่มเซ็นทรัล ได้ข้อยุติอยู่ที่ถือสัญญาเช่าชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน เป็นข้อตกลงที่เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เพราะขณะนี้การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กระทบกับอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ไม่มีรายได้ และแม้ว่า ร.ฟ.ท.จะมีแผนพัฒนาที่ดินส่วนนี้ ปัจจุบันก็มีความเสี่ยงหากจะเปิดประมูลหาเอกชนรายใหม่ เพราะสถานการณ์เช่นนี้อาจไม่มีเอกชนสนใจลงทุน

อย่างไรก็ดี หลังจากครบกำหนดสัญญาชั่วคราว 6 เดือนแล้ว ร.ฟ.ท.จะพิจารณาแนวทางบริหารพื้นที่ส่วนนี้ต่อ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเปิดประมูลจัดหาเอกชนเข้าบริหาร โดยก่อนหน้านี้เคยมีการประเมินว่าผลตอบแทนของที่ดินหัวหิน ร.ฟ.ท. จะมีรายได้เฉลี่ยปีละ 297 ล้านบาท หรือเดือนละ 24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราค่าเช่ารวมตลอด 30 ปี ไม่ต่ำกว่า 5,727 ล้านบาท

สำหรับสัญญาเช่า 2 ปี ที่ ร.ฟ.ท.และกลุ่มเซ็นทรัลเป็นคู่สัญญาในปัจจุบันนั้น เป็นผลจากมติ บอร์ด ร.ฟ.ท. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 ได้อนุมัติต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว เนื้อที่ 71.65 ไร่ กับบริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 – 15 พ.ค. 2565 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ต่อสัญญาเช่าให้ชั่วคราวไปแล้วหนึ่งครั้ง ต่อเนื่องจากสัญญาเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 เป็นเวลา 1 ปี

161960251742

โดยบอร์ดได้อนุมัติให้กลุ่มเซ็นทรัลต่อสัญญา ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าปีแรก (พ.ค. 2563 – พ.ค. 2564) ค่าเช่า อยู่ที่ 108.15 ล้านบาท และมีสิทธิเจรจา หากต้องการต่อสัญญาในปีที่ 2 (พ.ค. 2564 – พ.ค.2565) ค่าเช่าจะปรับเพิ่มอีก 5% หรืออยู่ที่ประมาณ 113.55 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากตามสัญญาเดิม ร.ฟ.ท.ได้รับค่าเช่าเพียง 6.8 ล้านบาทต่อปี หรือ 5.6 แสนบาทต่อเดือน

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน ร.ฟ.ท.มีการกำหนดมาตรฐานลดค่าเช่าสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในอัตรา 50% อยู่แล้ว โดยปัจจุบันกลุ่มเซ็นทรัลเสียค่าเช่าเฉลี่ยเดือนละ 9 ล้านบาท ขณะที่รายได้ปัจจุบันไม่ถึงเดือนละ 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในการประชุมบอร์ดครั้งล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัลไม่ได้มีข้อเสนอขอปรับลดค่าเช่าเพิ่มเติมในปีที่ 2 แต่เป็นการเจรจาถึงผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ขอยกเลิกสัญญาแม้จะยังมีสิทธิต่ออายุการเช่าอีก 1 ปี ท้ายที่สุดจึงเป็นทางออกที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย ทำข้อเสนอแบ่งรายได้ 6 เดือน

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง