การติดตั้ง Netbeans สำหรับเขียน Java (Install Netbeans IDE for Java)

การติดตั้ง Netbeans สำหรับเขียน Java (Install Netbeans IDE for Java) Netbeans อ่านว่า “เน็ตบีนส์” เป็น Tools IDE อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาต่าง ๆ รวมทั้งภาษา Java โดย Netbeans เป็น Open Source ฟรี ที่สามารถทำการพัฒนา Plugin หรือ Add-on ไว้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ได้ เช่น HTML5, PHP, C/C++ และอื่น ๆ แต่หลัก ๆ แล้วจะถูกใช้พัฒนาโปรแกรมภาษา Java ซะมากกว่า และก่อนการใช้งาน Netbeans จะต้องทำการติดตั้ง Java JRE หรือ Java SDK ให้เรียบร้อยซะก่อน

การติดตั้ง Java SDK และการปรับแต่งค่าพื้นฐาน (Install Java SDK and Config) 

 

Netbeans for Java

Netbeans IDE for Java

การติดตั้ง Netbeans สำหรับเขียน Java โปรแกรม Netbeans สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่

Netbeans

ดาวน์โหลดโปรแกรม Netbeans สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ

Netbeans for Java

เลือกเวอร์ชั่นที่เป็น Java SE

Netbeans for Java

ได้ Package ของ Netbeans สำหรับทำการ Install บน Windows

Netbeans for Java

กำลังจัดเตรียม Package สำหรับการติดตั้ง

Netbeans for Java

เลือก Next เพื่อทำการติดตั้ง

Netbeans for Java

ยอมรับเงื่อนไขและเลือก Next

Netbeans for Java

ยอมรับเงื่อนไขและเลือก Next

Netbeans for Java

ขั้นตอนนี้ถ้าในกรณีที่ในเครื่องของเรามี Java SDK เวอร์ชั่นที่ตำกว่าปัจจุบัน อาจจะต้องทำการ Update ให้เรียบร้อยซะก่อน

Netbeans for Java

คลิก Install

Netbeans for Java

กำลังติดตั้ง Netbeans 

Netbeans for Java

ติดตั้ง Netbeans เรียบร้อยแล้ว

Netbeans for Java

ให้เปิดโปรแกรม Netbeans ขึ้นมา

Netbeans for Java

หน่าตาของโปรแกรม Netbeans 

ทดสอบการเขียน Java บน Netbeans

Netbeans for Java

เลือกเมนู File -> New Project…

Netbeans for Java

เลือก Java -> Java Application

Netbeans for Java

ตั้งชื่อ Project Name และเลือก Path สำหรับโปรเจค

Netbeans for Java

หลังจากที่สร้าง Project บน Netbeans จะมีการสร้างไฟล์ .java ขึ้นมาให้อัตโนมัติ ซึ่งจะได้ชื่อไฟล์และ Class เหมือนกับชื่อ Project

Netbeans for Java

ให้ทดสอบเพิ่มคำสั่งง่าย ๆ ดังนี้

01./*
02.* To change this template, choose Tools | Templates
03.* and open the template in the editor.
04.*/
05.package javaapp;
06. 
07./**
08.*
09.* @author weerachai
10.*/
11.public class JavaApp {
12. 
13./**
14.* @param args the command line arguments
15.*/
16.public static void main(String[] args) {
17.// TODO code application logic here
18.System.out.println("*********************************");
19.System.out.println("Welcome to the java world. by ThaiCreate.Com");
20.System.out.println("*********************************");
21.}
22.}

คำสั่งสำหรับการแสดงผลคำว่า “Welcome to the java world. by ThaiCreate.Com”

Netbeans for Java

จากนั้นเลือก Run

Netbeans for Java

เราจะได้ผลลัพธ์ดังรูป

จะเห็นว่าการเขียน Java บน Netbeans เราก็ไม่ต้องมานั่ง Compile ไฟล์ของ java เอง เพียงแค่เลือก Run แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Netbeans ที่จะทำหน้าที่ Compile และแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

 

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-netbean-ide-windows