การติดตั้ง Java SDK และการปรับแต่งค่าพื้นฐาน (Install Java SDK and Config)

การติดตั้ง Java SDK และการปรับแต่งค่าพื้นฐาน (Install Java SDK and Config) การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Java สิ่งแรกสุดที่เราจะต้องทำก็คือการมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ อาจจะเป็น Desktop PC ทั่ว ๆ ไป หรือ Notebook ที่ติดตั้ง Windows ซึ่งสามารถใช้ได้กับ Windows ทุกเวอร์ชั่น แต่ในปัจจุบันที่ใช้มากที่สุดก็คือ Windows XP และ Windows 7 และหลังจากที่เรามี Windows OS พร้อมแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การติดตั้ง Java SDK ซึ่งภายใน Java SDK จะประกอบด้วย

Java SDK

 

  • JDK (Java Development Kit) เป็น compiler และ debugger ของภาษา Java
  • JRE (Java Runtime Environment) ซึ่งเป็นสิ่งที่รวม library ต่างๆสำหรับการรันโปรแกรมที่พัฒนาด้วย Java

โดยเมื่อติดตั้ง Java SDK จะมีทั้ง 2 ตัวนี้พร้อมมาให้

ในปัจจุบันภาษา Java ได้เปลี่ยนรุ่นของ Version ใหม่จากเดิมจะใช้ 1.4 , 1.5 , 1.6 มาเป็น 6.0 และรุ่นล่าสุด 7.0 (หรืออาจจะเรียกว่า 1.7 ก็ได้) โดยสามารถดาวน์โหลด Java SDK 7 SE ได้ที่

Java SE Downloads

ย้ำว่าเราจะใช้แค่รุ่น SE (Standard Edition) เท่านั้น เพราะเพียงเท่านี้ก็สามารถรองรับการเขียนโปรแกรมได้เกือบทุกรูปแบบ รวมทั้ง Java บน Android ด้วย

Install Java SDK Developer

เลือกดาวน์โหลดที่ JDK

Install Java SDK Developer

เลือกให้ถูกกับรุ่นของ OS ซึ่งจะเห็นว่า Java รองรับเกือบทุก Platform

Install Java SDK Developer

ได้ไฟล์ Java SDK มาเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้งปกติ

Install Java SDK Developer

เลือก Next

Install Java SDK Developer

เลือก Next

Install Java SDK Developer

กำลังติดตั้ง

Install Java SDK Developer

กำหนด Path แนะนำให้กำหนดตามค่า Default ของโปรแกรม

Install Java SDK Developer

กำลังติดตั้ง

Install Java SDK Developer

ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

การปรับแต่ง Java SDK บน Windows (สำหรับการปรับแต่งนี้ใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้น แต่การใช้งานจริง ๆ แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องปรับแต่งค่าใด ๆ เพราะโปรแกรมพวก Eclipse และ Netbeans สามารถตรวจสอบหา path ได้อัตโนมัติ)

Install Java SDK Developer

ปกติแล้ว Path ของไฟล์ Java จะอยู่ที่ C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_05\bin หรือแล้วแต่เวอร์ชั่น

Install Java SDK Developer

ให้ไปที่ My Computer เลือก Advanced system settings

Install Java SDK Developer

Tab ของ Advanced ให้เลือก Environment variables.. 

Install Java SDK Developer

เลือกตัวแปร path และเลอืก Edit

Install Java SDK Developer

ให้เราเพิ่มค่านี้ลงไป C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_05\bin โดยใส่ ; ขั้นระหว่างค่าก่อนหน้านี้

เพิ่มเติม การเขียนโปรแกรมบางตัวจะมีการเรียกใช้งานตัวแปร JAVA_HOME และ JRE_HOME ดังนั้นควรจะทำการ Set ตัวแปร Variable นี้ไว้ด้วย โดย Path ต่าง ๆ นั้นจะอยู่ที่ Version ของตัว JDK แต่ก็ไม่แตกต่างไปจากนี้มาก

Install Java SDK Developer

Path ของ JAVA_HOME

Install Java SDK Developer

Path ของ JRE_HOME

Install Java SDK Developer

เพิ่มตัวแปร JAVA_HOME ลงใน Variable

Install Java SDK Developer

เพิ่มตัวแปร JRE_HOME ลงใน Variable

Install Java SDK Developer

ได้ตัวแปร JAVA_HOME และ JRE_HOMEเรียบร้อยแล้ว

Install Java SDK Developer

ให้เปิด cmd เพื่อเรียก Command Prompt (DOS)

Install Java SDK Developer

ตรวจสอบ Version ของ Java ด้วยคำสั่ง java -version

Install Java SDK Developer

ทดสอบคำสั่งของ javac เพื่อทดสอบการทำงาน ถ้าได้ผลดังรูปแสดงว่า Java พร้อมทำงานแล้ว

ทดสอบการเขียน Java แบบง่าย ๆ 

Install Java SDK Developer

สร้างไฟล์ testFirstJava.java โดยจัดเก็บไว้ที่ C:\javaDoc\ โดยมีรูปแบบง่าย ๆ ดังนี้

testFirstJava.java

1.class  myClass {
2.public static void main(String[ ] args) {
3.System.out.println("**********************************************");
4.System.out.println("Welcome to the java world.. by ThaiCreate.Com");
5.System.out.println("**********************************************");
6.}
7.}

การเขียนภาษา Java ไฟล์จะมีนามสกุล .java ซึ่งเขียนได้ด้วย Notepad , Editplus หรือ Editor อื่น ๆ

Install Java SDK Developer

กลับมาบน Dos ให้ เข้าไปที่ Directory ด้วยคำสั่ง CD C:\javaDoc

Install Java SDK Developer

ให้ทำการ Compileไฟล์ .java ด้วยคำสั่ง javac testFirstJava.java

เพื่มเติม
ในภาษา Java การทำงานแล้วปกติตัว Compileจะทำการแปลง Code ที่เราเขียนที่อยู่ใรนามสกุล .java เป็น .class หลังจากนั้นค่อนทำการนำ .class แสดงผลออกทางหน้าจอ

Install Java SDK Developer

เราจะได้ไฟล์นามสกุล .class ตามชื่อ Class ในไฟล์ของ .java คือ myClass.class

Install Java SDK Developer

จากนั้นก็ใช้คำสั่ง java myClass ก็จะแสดงผลลัพธ์ดังรูป ซึ่งเป็นการแสดงข้อความแบบง่าย ๆ ออกทางหน้าจอ

เพื่มเติม
ในการเขียน Java บน Tools พวก Eclipse หรือ Netbeans เราไม่ต้องมานั่งทำการ Compile เอง เพราะบน Tools จะทำให้อัตโนมัติแล้ว เรามีหนาที่แค่ Run โปรแกรมเท่านั้น

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-install-sdk-windows.html