การติดตั้ง Eclipse สำหรับเขียน Java (Install Eclipse IDE for Java)

การติดตั้ง Eclipse สำหรับเขียน Java (Install Eclipse IDE for Java) Eclipse อ่านว่า “อีคลิปส์” เป็น IDE หรือ Tools ที่นิยมมากที่สุดในการเขียนโปรแกรมบนภาษา Java เหตุผลหลักก็เพราะ Eclipse เป็น Open Source ที่สามารถพัฒนา Plugin ที่จะทำการ Plug ในการที่จะเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น Android Plugin สำหรับการเขียน Android ด้วยภาษา Java บน Eclipse และ Plugin พวกภาษา PHP ก็มีเช่นเดียวกัน แต่สำหรับ Java แล้วไม่ต้องทำการติดตั้ง Plugin เพื่มเติมแต่อย่างใด เพราะในโปรแกรม Eclipse มี Plugin ของ Java อยู่ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และการใช้งาน Eclipse จำเป็นจะต้องติดตั้ง Java Runtime (JRE)หรือ Java SDK ให้เรียบร้อยซะก่อน

การติดตั้ง Java SDK และการปรับแต่งค่าพื้นฐาน (Install Java SDK and Config) 

 

Eclipse for Java

Eclipse IDE

โปรแกรม Eclipse สามารถดาวน์โหลดได้ที่

Eclipse for Java

เลือก Version สำหรับ Windows ซึ่งจะมีที่เป็นแบบ 32-bit และ 64-bit

Eclipse for Java

โปรแกรม Eclipse จะไม่ต้องทำการติดตั้ง สามารถแตกไฟล์ Zip ไปไว้ใน Path แล้วรันได้เลย

Eclipse for Java

เก็บไว้ที่ C:\eclipse การเปิดโปรแกรมให้คลิกที่ eclipse.exe

Eclipse for Java

ในกรณีที่ยังไม่ได้ติดตั้ง Java Runtime หรือ Java SDK จะแจ้ง Error ดังกล่าว ให้เราติดตั้งได้จากบทความก่อนหน้านี้

Eclipse for Java

โปรแกรม Eclipse กำลังเปิด ในขั้นแรกอาจจะใช้เวลาหลายสิบ วินาที (โปรแกรม Eclipse เป็น Tools ตัวหนึ่งที่ใช้ Resource ค่อนข้างจะเยอะมาก)

Eclipse for Java

ในครั้งแรกอาจจะต้องกำหนด Workspace ซึ่งหมายถึง path สำหรับจัดเก็บงานต่าง ๆ

Eclipse for Java

หน้าจอแรกของโปรแกรม Eclipse

ทดสอบเขียน Java บน Eclipse

Eclipse for Java

เลือกที่ File -> New -> Java Project

Eclipse for Java

ตั้งชื่อ Project และเลือกรุ่นของ Java ซึ่งในปัจจุบันจะเป็น 1.7 (หรือ 7.0)

Eclipse for Java

เลือก Finish

Eclipse for Java

หลังจากสร้างโปรเจคของ Java เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราจะเห็นแรกสุดคือโฟเดอร์ src เป็นโฟเดอร์สำหรับจัดเก็บ Source ไฟล์ที่เราจะสร้างขึ้น และ JRE (หมายถึง Library ต่าง ๆ ที่เราจะสามารถเรียกใช้ได้)

Eclipse for Java

ทดสอบสร้างไฟล์ของ Java ด้วยการคลิกวาที่ Project -> New -> Class

Eclipse for Java

ตั้งชื่อเป็น myClass จัดเก็บไว้ใน Project-Name/src

Eclipse for Java

เราจะได้ไฟล์ myClass.java (ไฟล์นามสกุลของโปรแกรม Java จะได้ชื่อว่า .java)

Eclipse for Java

ทดสอบเขียนโปรแกรมง่าย ๆ

myClass.java

01.class  myClass {
02. 
03.public static void main(String[] args) {
04.System.out.println("**********************************************");
05.System.out.println("Welcome to the java world.. by ThaiCreate.Com");
06.System.out.println("**********************************************");
07.}
08. 
09.}

เป็นรูปแบบคำสั่วที่แสดงข้อความ “Welcome to the java world.. by ThaiCreate.Com” ออกทางหน้าจอ

Eclipse for Java

จากนั้นคลิกที่ Run ก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูป ซึ่งแสดงว่าตอนนี้เราสามารถเขียนโปรแกรม Java บนโปรแกรม Eclipse ได้แล้ว

เพิ่มเติม
การเขียน Java บน Eclipse จะเห้นว่าจะมีความสะดวกมาก เพราะเราไม่ต้องมาทำการ Compile ไฟล์ของ Java ด้วยตัวเอง เพราะเพียงแค่เลือก Run ตัวโปรแกรม Eclipse จะทำหน้าที่ Compile และแสดงแสดงผลให้เราในทันที

แหล่งที่มา : thaicreate.com/java/java-eclipse-ide-windows