กอช. แจงสมัครสมาชิก – จ่ายเงินสะสม ผ่าน 4 แบงก์รัฐ

กอช. แจงสมัครสมาชิก - จ่ายเงินสะสม ผ่าน 4 แบงก์รัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ . แจ้งช่องทางการรับสมัครสมาชิก การส่งเงินสะสม และการทำธุรกรรมอื่นกับ กอช. ผ่านทาง ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธกส. และ ธอส. ได้ทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้าเพิ่มจำนวนหน่วยรับสมัครสมาชิกให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. ได้ผ่านทาง 4 ธนาคารทั่วประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รวมทั้งสิ้นกว่า 3,500 สาขา ซึ่งแต่เดิม กอช. มีหน่วยรับสมัครสมาชิกเพียง 3 ธนาคารเท่านั้น

ทั้งนี้ได้เปิดตัว ธอส. เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยรับสมัครสมาชิกเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และแน่นอนว่าสมาชิกสามารถไปใช้บริการได้เช่นเดียวกับ 3 ธนาคารข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเป็นสมาชิก การนำส่งเงินสะสม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ ตลอดจนการตรวจสอบยอดเงินสะสมและเงินสมทบ

สำหรับการสมัครสมาชิกสามารถสมัครได้ง่ายๆ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น โดยผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 15-60 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญที่มีการจ่ายสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง

อย่างไรก็ดี กอช. ยังคงเดินหน้าในเรื่องการเพิ่มจุดบริการ ช่องทางในการสมัครสมาชิกและนำส่งเงินสะสม ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ไปพร้อมกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการดังกล่าว เพื่อการบริการประชาชนได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ