กลุ่มแอกซ่า เปิดตัว “ลาเพื่อดูแลบุตร”ได้ 4 เดือน รับเงินเดือนเต็ม

กลุ่มแอกซ่า เปิดตัว “ลาเพื่อดูแลบุตร”ได้ 4 เดือน รับเงินเดือนเต็ม

พนักงานแอกซ่าประเทศไทย และทั่วโลก แม่รับสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรหลังคลอดถึง 4 เดือน พ่อลาเพื่อดูแลบุตรที่คลอดใหม่ 1 เดือน พร้อมรับเงินเดือนเต็ม พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT) ที่ทำหน้าที่พ่อและแม่

กลุ่มแอกซ่า ผู้นำด้านการประกันภัยและบริหารสินทรัพย์ ประกาศเปิดตัว “นโยบายลาเพื่อดูแลบุตร คลอดใหม่” แก่พนักงานแอกซ่าในประเทศไทย และอีกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 พนักงานแอกซ่าจะได้รับเงินเดือนเต็มตลอดระยะเวลาที่ลา สำหรับแอกซ่าประเทศไทย แม่รับสิทธิการลา 4 เดือน ส่วน พ่อลาเพื่อช่วยเลี้ยงดูบุตรรับสิทธิ 1 เดือน

มร.มาร์ติน รูแอค กรรมการผู้อำนวยการ แอกซ่าประเทศไทย เผยว่า “การมีบุตรถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง เราจึงขานรับนโยบายการดูแลบุตรนี้จากกลุ่มแอกซ่าในทันที เพราะเราเชื่อมั่นว่าการสร้างดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ จะทำให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

โดยแม่รับสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรหลังคลอด 4 เดือน และพ่อลาดูแลบุตรคลอดใหม่ 1 เดือนพร้อมรับเงินเดือนเต็ม นอกจากนี้ ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มเพศทางเลือก ในการทำหน้าที่พ่อและแม่ อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป”