กรุงเทพธนาคม คุมเข้มขยะติดเชื้อโควิด-19

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ภารกิจการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ จากโรงพยาบาลสนามซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 แห่งทั่วกรุงเทพฯรองรับผู้ติดเชื้อรวมกว่า 1,500 คน

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ ระบุ ได้พื้นที่ตรวจติดตามภารกิจการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ จากโรงพยาบาลสนามซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 แห่งทั่วกรุงเทพฯรองรับผู้ติดเชื้อรวมกว่า 1,500 คน

โดยบริษัทฯได้ปรับแผนการเข้าจัดเก็บขยะโควิด-19 โดยดำเนินการจัดเก็บทุกวัน และปรับเปลี่ยนขนาดรถเก็บขนให้สามารถรองรับให้เพียงพอในการเข้าเก็บขนได้ในครั้งเดียวในแต่ละจุด เพิ่มรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้ออีก 5 สาย จากเดิมที่มีรถเก็บขน 30 สาย โดยปรับเส้นทางเน้นที่โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีปริมาณขยะจากผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยขยะติดเชื้อโควิดล่าสุด ที่จัดเก็บจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมแล้ว 7,220 กิโลกรัม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1,059 กิโลกรัม โรงพยาบาลเอราวัณ1 จำนวน 100 กิโลกรัม โดยยังคงเป้าหมายเดิมคือจะต้องไม่มีขยะโควิด-19ตกค้างโดยเด็ดขาดและนำเข้ากำจัดทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันต่อวัน

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโรงแรมที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลของกทม.ในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในรูปแบบ Hospitel ซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพฯมี Hospitel ที่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้ว 5 แห่ง และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง โดยบริษัทฯได้มีการประสานข้อมูลกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสานขอจัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานจัดเก็บขยะโควิด-19ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำงาน จำเป็นต้องได้รับการป้องกันดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน

 

 

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท,รับทำบัญชี,รับจดทะเบียนบริษัท ราคาถูก,รับจดทะเบียนบริษัท ทั่วไทย,รับจดทะเบียน ออนไลน์,รับจดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ,รับจดทะเบียนบริษัท ด่วน,รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า,รับจดทะเบียนบริษัท คนเดียว , รับจดทะเบียนบริษัท ที่ไหน , รับจดทะเบียนบริษัท ช่วงโควิด-19 , รับจดทะเบียนบริษัท ท่องเที่ยว , รับจดทะเบียนบริษัท ก่อสร้าง