กระทรวงพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจราคาสินค้า

กระทรวงพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจราคาสินค้า

กระทรวงพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจราคาสินค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา หลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา จากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 5 – 10 บาท ใน 69 จังหวัด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ยืนยันว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้าน้อยมาก จึงไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะปรับราคาสินค้าได้ โดยกรมการค้าภายในได้มีมาตรการกำกับดูแลรา คาสินค้าอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ ราคา ณ โรงงาน/ตัวแทนจำหน่าย/ผู้ค้าส่ง/ผู้ค้าปลีก รวมทั้งได้จัดสายตรวจในกรุงเทพฯ 9 สาย และภูมิภาคทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มกำลังซื้อทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการเองก็จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อผลิตมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลดลงอีกด้วย