กรมสรรพสามิตเผย “เหล้า-ยาสูบ” ครองแชมป์หนีภาษีหนักสุด

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค.63-4 มี.ค.64 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 12,548 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 233.96 ล้านบาท แยกเป็นสุราจำนวน 7,051 คดี ค่าปรับ 64.07 ล้านบาท ยาสูบ 3,742 คดี ค่าปรับ 83.59 ล้านบาท ไพ่ 280 คดี ค่าปรับ 3.34 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 552 คดี ค่าปรับ 39.62 ล้านบาท น้ำหอม 45 คดี ค่าปรับ 1.95 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ 610 คดี ค่าปรับ 17.37 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ 268 คดี ค่าปรับ 24.02 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา 269,188.199 ลิตร ยาสูบ 275,687 ซอง ไพ่ 19,493 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 1,186,924.000 ลิตร น้ำหอม 87,972 ขวด รถจักรยานยนต์จำนวน 1,108 คัน

“กรมสรรพสามิตได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน”.

 

 

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี