กยศ. เผยเกณฑ์ใหม่ ให้ข้อมูลคนกู้กับบริษัท พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ย

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เผยว่า พ.ร.บ. ฉบับใหม่จะเปิดเผยรายชื่อผู้กู้ให้แก่บริษัทที่จ้างงานเพื่อให้หักหนี้ พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอีก     

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายปรีชา บูชางกูร รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. ฉบับใหม่ มีการปรับปรุงให้กองทุนมีประสิทธิภาพในการติดตามหนี้มากขึ้น ด้วยการเปิดเผยข้อมูลผู้กู้กับสถานประกอบการ ซึ่งบริษัทซึ่งเป็นนายจ้างจะต้องหักเงินจากลูกจ้างซึ่งเป็นหนี้มาส่งให้กองทุนและหากไม่ปฎิบัติตามถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และต้องชดใช้หนี้แทนลูกจ้าง

นายปรีชา เผยอีกว่า การเปิดเผยข้อมูลของ กยศ. เป็นไปเพื่อการติดตามหนี้ แต่ไม่มีบทลงโทษต่อผู้กู้ มีเพียงบทลงโทษนายจ้างเท่านั้น ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นในกฎหมายระบุไว้ไม่เกินร้อยละ 7.5 ซึ่งอัตรานี้ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยู่ร้อยละ 1 เหตุเพราะต้องการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้กู้ไม่ผิดค้างชำระ ซึ่งตัวเลขนี้จะมีการกำหนดก่อนมีการทำสัญญาระหว่างกู้ในแต่ละปี

ด้านโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว์ เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายใหม่นี้ผ่านความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมายจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เหลือเพียงขั้นตอนการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

เกาะติดข่าว กยศ. ทั้งหมดคลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก