20 ศัพท์อังกฤษแสดงอารมณ์ความรู้สึก ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

amazed

ทึ่งและตกใจเป็นล้นพ้น
He was amazed at how luxury her lifestyle was. 
เขารู้สึกทึ่งไปกับความหรูหราของไลฟ์สไตล์เธอ

apathetic

ไม่แสดงความรู้สึกว่าสนใจ, ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ, ไม่แยแส
He was apathetic in protecting his interests. 
เขาไม่สนใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเลย

aversion

เกลียดชัง, เกลียดแรงมาก
She liked Dr. Smith, which is extremely important given her strong aversion to doctors. 
เธอชอบคุณหมอสมิธ ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะปกติเธอเกลียดชังพวกหมอเอามากๆ

despair

สิ้นหวัง, หมดหวัง, ไม่มีความหวังเหลืออีกแล้ว
She despaired of finding a good husband. 
เธอหมดหวังที่จะหาสามีดีๆ แล้ว

devastated

เสียใจอย่างรุนแรง, เสียใจหนักมาก
We were devastated by the loss of Alan Rickman. 
เราเสียใจเป็นอย่างมากกับการสูญเสียอลัน ริคแมน
20 ศัพท์อังกฤษแสดงอารมณ์ความรู้สึก ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ecstatic

ดีใจสุดๆ, ดีใจจนเนื้อเต้น, ยินดีเป็นล้นพ้น
I was ecstatic with happiness when he pulled out the ring. 
ฉันดีใจสุดๆ ไปด้วยความยินดีเมื่อเขาหยิบแหวนออกมา

energetic

มีพลัง, กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง
You are strong and energetic. 
เธอเข้มแข็งและเต็มไปด้วยพลัง

enraged

โกรธจัด, เคียดแค้น, กราดเกรี้ยว, โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
She is enraged at your insult. 
เธอโกรธจัดกับคำดูถูกของคุณ

frustrated

คับข้องใจ, รู้สึกหงุดหงิดจากการที่ไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้
People these days get frustrated with the system.
คนทุกวันนี้รู้สึกคับข้องใจกับระบบ

hesitant

ลังเล, สองจิตสองใจ, ชักช้า
She is hesitant about buying you a gift.
เธอลังเลอยู่ว่าจะซื้อของขวัญให้คุณดีมั้ย
20 ศัพท์อังกฤษแสดงอารมณ์ความรู้สึก ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

humiliated

รู้สึกขายหน้า
She failed and felt humiliated. 
เธอสอบตกและรู้สึกขายหน้า

inadequate

ไม่ดีพอ
She feel inadequate. She didn’t feel like she belonged in her job. 
เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับงานที่ทำ

inquisitive

อยากรู้อยากเห็น, ช่างซักช่างถาม, สอดรู้สอดเห็น
You have such an inquisitive mind. 
เธอมีจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นเหลือเกิน

insecure

ไม่มั่นใจในตัวเอง, รู้สึกไม่ปลอดภัย
I was so insecure, and I hated myself.
ฉันรู้สึกไม่มั่นใจและรู้สึกเกลียดตัวเอง

irritated

รำคาญ, หงุดหงิด
The more he waited, the more irritated he became. 
ยิ่งรอนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้น
20 ศัพท์อังกฤษแสดงอารมณ์ความรู้สึก ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

liberated

เป็นอิสระจากการควบคุมของสังคมทั่วไป, ไม่ทำอะไรตามขนบธรรมเนียม ส่วนมากมักเป็นเรื่องบทบาททางสังคมของแต่ละเพศ
I like a liberated woman like you. 
ผมชอบผู้หญิงที่ไม่ทำอะไรตามประเพณีเดิมๆ แบบคุณ

overwhelm

มีความรู้สึกบางอย่างท่วมท้น
He was overwhelmed by the intensity of her love. 
เขารู้สึกท่วมท้นไปด้วยความเข้มข้นของความรักของเธอ

perplexed

ซับซ้อน, เข้าใจยาก, งง
He was perplexed at the unexpected result. 
เขารู้สึกงงกับผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างไม่คาดคิด

remorseful

สำนึกผิด, รู้สึกผิด, เสียใจ
He was remorseful for what he had done. 
เขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป

vulnerable

เปราะบาง, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง
Children are the most vulnerable in society. 
เด็กๆ คือคนที่เปราะบางที่สุดในสังคม
แหล่งที่มา : www.dek-d.com