โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ปีการศึกษา 2561-2562

พฤศจิกายน 6, 2017 2:30 am โดย admin
0
164


รับสมัครเพิ่มเติม! โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรอุปถัมภ์ ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ ม.3 – ม.5 ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในฐานะยุวฑูตได้เดินทางไปเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอุปถัมภ์ และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาล เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
25
โครงการที่เปิดรับสมัคร 
• USA (J-1 Public High School)
ทุนสมทบ 335,000 บาท (รับเพิ่ม 5 ทุน)
• France 
ทุนสมทบ 288,000 บาท (รับเพิ่ม 3 ทุน)
• Canada 
ทุนสมทบ 498,000 บาท (รับเพิ่ม 1 ทุน)
** หมายเหตุ:  ค่าเข้าร่วมโครงการยังไม่รวม ค่าวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน**
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3- ม. 5 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ในทุกวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย
หมดเขต 30 พ.ย. 2560 หรือจนกว่าทุนจะเต็ม 
ติดต่อเพื่อสมัครและสอบ Online ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 – 17.00 น.
02-580-4470, 092-384-9119, 096-492-5994, 091-780-2166
Line@: @bwkinternational