เกษตรฯ จ่อเสนอ ครม. ของบ 1.3 หมื่นล้าน แก้ภัยแล้ง

กุมภาพันธ์ 23, 2017 6:47 am โดย admin
0
68
เกษตรฯ จ่อเสนอ ครม. ของบ 1.3 หมื่นล้าน แก้ภัยแล้ง
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของบประมาณ 13,000 ล้านบาท รับมือสถานการณ์ ปี 2559/60

วันที่ 23 ก.พ. 60 — พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ปี 59/60 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไว้ทั้งหมด 105 อำเภอ 34 จังหวัด โดยคาดว่าจะรุนแรงมากสุด 3 อำเภอ คือ วัฒนานคร, อรัญประเทศ, โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งปัจจุบันพบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิง 100,476.50 ไร่ ครอบคลุมเกษตรกร 6,106 ราย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของบประมาณ 13,000 ล้านบาท จากงบกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย

สำหรับมาตรการภายใต้แผนเตรียมพร้อม เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร มีทั้งหมด 6 มาตรการ 29 โครงการ และเพิ่มเติม 1 โครงการ วงเงิน 17,324.82 ล้านบาท คือ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา

ทั้งนี้ สถานการณ์เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 59/60 ทั้งประเทศได้เพาะปลูกแล้ว 9.93 ล้านไร่ น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ 12.76 ล้านไร่ ส่วนข้าวนาปรังเพาะปลูกแล้ว 7.93 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่กำหนด 6.93 ล้านไร่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกแล้ว 5.74 ล้านไร่ จากแผ่นที่กำหนด 4.34 ล้านไร่