หลังคืนลอยกระทง โคมลอยยี่เป็งตกสนามบินเชียงใหม่ 80 กว่าลูก

พฤศจิกายน 4, 2017 8:15 am โดย admin
0
70

(4 พ.ย.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยตัวเลขรายงานและโคมควันที่ตกในพื้นที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในช่วงประเพณียี่เป็ง เมื่อค่ำคืนของวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีการปล่อยได้ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น.

โดยเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถเก็บโคมลอยที่ตกในพื้นที่และรันเวย์ท่าอากาศยาน รวม 81 ลูก เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีโคมลอยลงมาเพียง 5 ลูก เป็นโคมลอยที่มีขนาดเล็กกว่า 0.50 เมตร จำนวน 4 ลูก , โคมขนากลาง ขนาด 0.50 – 1.00 เมตร จำนวน 74 ลูก และโคมขนาดใหญ่ มากกว่า 1 เมตร จำนวน 3 ลูก

สำหรับสายการบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน มีจำนวน 187 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 29 ของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเที่ยวบินที่ยกเลิกจำนวน 90 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน

ส่วนเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาการบินมีจำนวน 97 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินในประเทศ 67 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน

ทั้งนี้คืนวันนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 01.00 น. ยังเป็นอีกคืนที่มีการอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิม 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมลอย

โดยระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน มีผู้ขออนุญาตปล่อยโคมลอยกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย แจ้งยอดโคมลอยไว้กว่า 9,500 ลูก ทั้งนี้ยังไม่รวมพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ขออนุญาตไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำโคมลอยมาปล่อยได้ คือ บริเวณสะพานนวรัฐ สะพานขัวเหล็ก