Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

กุมภาพันธ์ 13, 2017 9:55 am โดย admin
0
281

 

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

แบบทดสอบก่อนเรียน
สัตว์

เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด จัดอยู่ใน อาณาจักรสัตว์ (Kingdom Animalia) เป็นสิ่งมีชีวิตพวกที่นิวเคลียสมีผนังห่อหุ้ม ประกอบด้วย หลายเซลล์มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างแบบถาวร ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกในน้ำ และบางชนิดเป็นปรสิต อาณาจักรนี้ได้แก่สัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ พยาธิใบไม้ กบ ลิง กระต่าย ดาวทะเล แมงดาทะเล พลานาเรีย หอยสองฝา แมลงสาบ ในทางชีววิทยา มนุษย์ ก็จัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ โดยคำว่าสัตว์ กลายความหมายมาจากคำว่า “สตฺตฺว” ในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสิ่งมีชีวิต

ประเภทของสัตว์ สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ได้จัดแบ่งสัตว์เป็นกลุ่ม โดยถือรูปร่างลักษณะที่เหมือนกัน หรือต่างกันเป็นสำคัญ อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก ใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ได้เป็น 2 พวก คือสัตว์มีกระดูกสันหลัง คือ

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางร่างกาย

ประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  

สัตว์มีกระดูกสันหลัง  คือ  สัตว์ที่มีกระดูกเป็นข้อๆ อยู่ภายในร่างกายและทำหน้าที่เป็นแกนกลางของลำตัว  สัตว์มีกระดูกสัน  แบ่งเป็น  5  ประเภท  ดังนี้

                  1)  ปลา

ปลาเป็นสัตว์น้ำ  มีทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด  และน้ำเค็ม

ลักษณะสำคัญ  มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน เพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการ เคลื่อนที่ในน้ำ อุณหภูมิในร่างกายของปลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของน้ำที่อาศัยอยู่ได้ ปลาจึงจัดเป็น “สัตว์เลือดเย็น”

การเคลื่อนที่  ปลาใช้ครีบในการว่ายน้ำและทรงตัว  ครีบของปลามี  5  ชนิด  คือ ครีบอก  ครีบท้อง   ครีบหลัง   ครีบก้น  และครีบหาง

การหายใจ  ปลาหายใจโดยใช้เหงือกที่ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าช

                  2)  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก  เช่น กบ อึ่งอ่าง  เขียด ปลา  ซาลามานเดอร์นิวต์   (จิ้งจกน้ำ) จงโคร่ง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะออกไข่ในน้ำ  เมื่อตัวอ่อนของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกออกจากไข่แล้ว  จะอาศัยอยู่ ในน้ำช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อโตเป็นตัวเต็มวัย จะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก มักอาศัยอยู่บริเวณที่ชื้นแฉะ

ลักษณะสำคัญ  มีขา 2 คู่ ผิวหนังบาง ไม่มีขน ไม่มีเกล็ด ไม่มีคอ ตาโปนและกลม มีหูแต่ ไม่มีรูหู  มีรูจมูกอยู่ด้านบนของปาก ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กๆ 2 แฉก  และมียางเหนียวเพื่อใช้จับแมลง

การเคลื่อนที่ ตัวอ่อนที่เรียกว่า ลูกอ๊อด อาศัยอยู่ในน้ำ เคลื่อนที่โดยใช้หางโบกไปมา  ส่วนตัวเต็มวัยจะเคลื่อนที่โดยการกระโดด

การหายใจ  ตัวอ่อนหายใจโดยใช้เหงือก  ส่วนตัวเต็มวัย  หายใจด้วยปอด  หรือผิวหนัง

                   3)  สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลื้อยคลาน  เช่น จิ้งจก  ตุ๊กแก  กิ้งก่า จระเข้  เต่า  สัตว์ประเภทนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก  แต่มีบางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำ   เช่น   เต่าทะเล

ลักษณะสำคัญ   เป็นสัตว์เลือดเย็น  มีผิวหนังหนา  มีเกล็ดแข็งแห้งปกคลุมลำตัวหรือมีกระดองแข็งหุ้มลำตัว หายใจโดยใช้ปอด สามารถแบ่งเป็น 4  ชนิด ตามลักษณะรูปร่างได้ดังนี้

  1. งู   ลักษณะ  ไม่มีขา   ลำตัวยาว   ไม่มีหู  ไม่มีหนังตา
  2. กิ้งก่า  ตุ๊กแก  จิ้งจก  จิ้งเหลน   ลักษณะ   มี  4  ขา  อาศัยอยู่บนบก  เปลี่ยนสีได้ สลัดหางทิ้งได้
  3. จระเข้  ตะโขง  ตัวเงินตัวทอง  ตะกวด   ลักษณะ  ผิวหนังเป็นเกล็ดหนาและเหนียว  หัวโต  ปากกว้าง  อาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้ำ
  4. เต่า  ตะพาบน้ำ  และกระ   ลักษณะ  มีกระดองแข็งหุ้มตัว   ไม่มีฟัน  ขากรรไกรแข็งแรง   อาศัยอยู่บนบกและในน้ำ

                 4)  สัตว์ปีก

สัตว์ปีก   ได้แก่   นก  เป็ด  ไก่   ห่าน   หงส์    มีทั้งที่บินได้   และบินไม่ได้   ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก

ลักษณะสำคัญ  เป็นสัตว์เลือดอุ่น มีขา  2  ขา  และมีปีก  1 คู่รูปร่างเพรียว ร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผงและเป็นปุย  ปากเป็นจะงอยแหลมไม่มีฟันกระดูกทั่วร่างกายเป็นโพรง กลวง และเบา  มีถุงลมติดกับปอดเพื่อช่วยให้ตัวเบา

การเคลื่อนที่  เคลื่อนที่โดยการเดิน   กระโดด   วิ่ง   และบิน   บางชนิด  สามารถว่ายน้ำได้  เช่น  เป็ด  ห่าน  หงส์   นกเป็ดน้ำ  นกเพนกวิน

การหายใจ  หายใจโดยใช้ปอด

                  5)  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีมากมายหลายชนิด  เช่น  สุนัข   แมว    ช้าง    ม้า    ควาย   ลิง  โลมา  วาฬ    พะยูน   ค้างคาว   ตุ่นปากเป็ด   ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บนบกบางชนิดมีรูปร่างคล้ายปลา  อาศัยอยู่ในน้ำ  เช่น  วาฬ   โลมา   พะยูน

ลักษณะสำคัญ  เป็นสัตว์เลือดอุ่น  มีลักษณะพิเศษ  คือ  ตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมไว้   สำหรับเลี้ยงลูกอ่อนมีขนแบบเส้นปกคลุมตามร่างกาย  มีรูหู  และใบหู  บางชนิดมีขา  บางชนิดไม่มีขา

การเคลื่อนที่   เคลื่อนที่โดยการเดิน  วิ่ง  กระโดด  บางชนิดว่ายน้ำได้

การหายใจ      หายใจโดยใช้ปอด

สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ชั้นต่ำ ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อช่วยค้ำจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอก เพื่อป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ  นักวิทยาศาสตร์พบว่า พวกแมลง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุด ซึ่งอาศัยอยู่บนบกมากกว่า   อาศัยอยู่ในน้ำ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นพวกๆ ดังนี้

–          พวกฟองน้ำ

–          พวกลำตัวกลวง

–          พวกหนอนตัวแบน

–          พวกหนอนตัวกลม

–          พวกลำตัวเป็นปล้อง

–          พวกมีขาเป็นข้อ

–          พวกหอยและหมึก

–          พวกมีผิวขรุขระเป็นหนาม

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 544

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 544

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564