ศาลรับคำร้องครม.ขอวินิจฉัยร่างMOUผ่านสินค้าไทย–กัมพูชา ต้องขอความเห็นชอบสภาหรือไม่

พฤศจิกายน 28, 2017 2:50 am โดย admin
0
135

18

 

 
ศาลรธน.รับคำร้องครม.ขอวินิจฉัยร่างMOUผ่านสินค้าไทย-กัมพูชา เข้าข่ายต้องขอความเห็นชอบสภาหรือไม่ สั่ง หน่วยงานส่งข้อมูล-ผู้เชี่ยวชาญแจง 13 ธ.ค.

วันนี้ (27พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งรับคำร้องที่คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคห้า ว่าร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสอง และวรรคสาม ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา จึงให้มีการขอข้อมูลเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 178 วรรคสองและวรรคสามจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และกระทรวงการต่างประเทศ ทำความเห็นเป็นหนังสือส่งมายังศาลภายในวันที่ 8 ธ.ค. รวมทั้งส่งผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมาชี้แจงต่อศาลในวันพุธที่ 13 ธ.ค.เวลา 10.00 น. และเชิญศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ในฐานผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศมาในข้อมูลและความเห็นศาลในวันเดียวกันด้วย