พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๔ –

ตุลาคม 3, 2017 4:15 am โดย admin
0
59

54
banner