คลัง-ธนาคารออกมาตรการ “พักชำระหนี้-สินเชื่อซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

มกราคม 9, 2017 7:51 am โดย admin
0
74
คลัง-ธนาคารออกมาตรการ “พักชำระหนี้-สินเชื่อซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารและภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

1.ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาตรการผ่อนชำระหนี้เงินกู้และลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม

2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ประกาศพักชำระหนี้ชั่วคราวหลังน้ำลด โดยได้นำเงินจากกองทุนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติของธนาคาร จำนวน 22 ล้านบาท มาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3.ธนาคารออมสิน มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าชั้นดี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น 2 – 3 ปี กับกลุ่มลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และให้พักเงินต้นแล้วจ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 50 ระยะเวลา 3 ปี กับลูกหนี้ที่มีหลักประกัน และ 2 ปี กับลูกหนี้ ที่ไม่มีหลักประกัน

4.ธนาคารกสิกรไทย ออกประกาศพักชำระเงินต้น ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงต่ออายุลูกค้าที่ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวงเงินเทรดไฟแนนซ์ที่ครบกำหนด ออกไปอีก 1 รอบ

5.ธนาคารอาคารสงเคราห์ (ธอส.) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเก่าและใหม่ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ 2 มาตรการ คือ หากเป็นลูกค้าเดิมจะงดคิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 4 – 12 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -2.50 ต่อปี จากปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.75

นอกจากนี้ ยังออกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 3 ปี ให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่บ้านเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อกู้ไปปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมและกู้ซ่อมแซม วงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน

ขณะที่ กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดลองราชการจากจังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท รวม 9 จังหวัด ที่ประสบภัย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้เงินทดลองจ่ายเป็นกรณีพิเศษ