Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

ครม.ลดหย่อนภาษีเงินได้ใช้จ่ายท่องเที่ยว 1-31ธค.

พฤศจิกายน 29, 2016 9:49 am โดย admin
0
252
ครม.ลดหย่อนภาษีเงินได้ใช้จ่ายท่องเที่ยว1-31ธค.

ครม.ลดหย่อนภาษีเงินได้ใช้จ่ายท่องเที่ยว1-31ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติ ครม. ลดหย่อนภาษีเงินได้ ใช้จ่ายท่องเที่ยว 1 – 31 ธ.ค. วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท อนุมัติให้เอกชนคำนวณภาษีรายได้ทั้งธุรกิจปิโตรเลียม และของนิติบุคคลที่ทำธุรกิจข้ามชาติใช้สกุลเงินต่างประเทศคำนวณภาษีได้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่จ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และค่าที่พักในโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคมนี้ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ 150 ล้านบาท แต่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการยกเว้นภาษีในลักษณะเดียวกันนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในการหักลดหย่อนการท่องเที่ยวตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท ทำให้เมื่อรวมทั้ง 2 มาตรการ จะไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนมาตรการช้อปช่วยชาติยังไม่เข้าพิจารณา

ทางด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการกำให้การคำนวณภาษีรายได้ในการทำธุรกิจปิโตรเลียม และของนิติบุคคลที่ทำธุรกิจข้ามชาติ ที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ สามารถใช้เงินสกุลเงินหลักนอกเหนือจากก่อนหน้านี้ที่ให้ใช้สกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียวในการคำนวณภาษีเงินได้ หลังที่ผ่านมาอาจทำให้ผู้ประกอบการเกิดความยุ่งยาก และไม่สามารถแจกแจงได้ชัดเจนว่าการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาได้กำไรหรือขาดทุน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนบางช่วงมีความผันผวน

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนมายังประเทศไทยในการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยมากขึ้น

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 544

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 544

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/jukjum/domains/jukjum.com/public_html/wp-content/themes/u-style/functions.php on line 564